Hof: R022aM 1928-32; R211 ab 1932
Husband: August Johann Neumann
Born: 1893 at: 1 Married: 1920 at: 1 Died: at: Father:Johan Neumann Mother: Other Spouses:
Wife: Agatha Epraim? Boetchen
Born: 1895 at: 1 Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Frieda Neumann Born: 1921 at: 1 Married: 1939 at: 1 Died: at: Spouses: Kurt Kaetler
Name: Elsie Neumann Born: 1924 at: Married: at: Died: 1928 at: Spouses:
Name: Arthur Neumann Born: 1929 at: 2 Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Irma Neumann Born: 1930 at: 2 Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Erich Neumann Born: 1932 at: 2 Married: at: Died: at: Spouses:
SOURCES 1) Dorfbericht Chortitza, Familienverzeichnis. Dr. Stumpp. 1942 2) Dorfbericht Chortitza, Liste der Verbannten und Verschleppten. Dr. Stumpp. 1942.

Zuletzt geaendert am 09 April 2002