In Chortiza Hof C34 wohnten:

Husband: Johann Epp Wife: Katharina Loewen
Husband: Peter Koop 1923-25 als Mieter C55a; C301 Wife: Anna Loewen
Husband: Aron Toews 1925-32 als Mieter R314 (ab 1932); R108.1 (1922-25) Wife: Maria Sudermann
Husband: Dietrich Braun ca.1925-31 als Mieter Wife: Maria

Zuletzt geaendert am 09 April 2002