In Chortiza Hof C205 wohnten:

Husband: Peter Pauls ab 1935 Wife: Anna Pauls
Husband: Anna Janzen 1941 als Mieterin

Zuletzt geaendert am 3 Oktober 2003