In Chortiza Hof C20 wohnten:

Husband: Gerhard Peters Wife: Helene Pauls
Husband: Getreidespeicher bis ca. 1915

Zuletzt geaendert am 1 Oktober 2003