Betriebsfeier bei Abram J. Koops Fabriken im Jahre 1913. Anlass 100.000 Getreidemaeher.

Von l.-r. obere Reihe: H. J. Hamm (Генрих Яковлевич Гамм); Johann K. Epp; Jakob Abram Koop; Johann K. Epp H. J. Hamm Jakob Abram Koop Abram Jakob Koop Heinrich Koop A. A. Hamm P. J. Wieler P. J. Neufeld D. Fr. Epp Johann Koop Abram Koop W. G. Schevchenko J. J. Siemens Peter Koop David Koop G. A. Krell L. S. Kalanchenko Fabrik in Schoenwiese Fabrik in Chortiza Getreidemaeher Fabrik in Einlage Putzmuehle Heinrich Koop; A. A. Hamm; P. J. Wieler. Mittlere Reihe: P. J. Neufeld; D. Fr. Epp; Johann Koop; Abram Jakob Koop - Besitzer; Abram Koop; W. G. Schevchenko. Untere Reihe: J. J. Siemens; Peter Koop; David Koop; G. A. Krell; L. S. Kalanchenko.

Zuletzt geändert am 29 Juli 2004.