Molotschna. Mennonitische Ahnenforschung

Ehemann: Victor John Giesbrecht 1
Geburt: 20 Mar 1941 in: 2 Heirat: 10 Jun 1972 in: 2 Tod: in: Vater: Peter Abram Giesbrecht Mutter: Alma Siemens Andere Ehepartner:
Ehefrau: Tina Driedger 1
Geburt: 2 Jan 1946 in: 2 Tod: in: Vater: Mutter: Andere Ehepartner:

QUELLEN 1) Penner, Michael Bart George; Gedcom File, Jan 2002 2) Dueck, Delbert Dwayne (b. 21 Dec 1979) of Winnipeg Based in part on a twelve page circa 191

Zuletzt geaendert am 25 April 2010