Molotschna. Mennonitische Ahnenforschung

Ehemann: Isebrecht Neudorf 1
Geburt: Ung 1755 in: Tiegenhagen, Gross Werder, Prussia 2 Heirat: in: Tod: in: Vater: Giesbrecht Neudorf Mutter: Andere Ehepartner: Anna Epp Katarina Hooge
Ehefrau: 3
Geburt: in: Tod: in: Vater: Mutter: Andere Ehepartner:
KINDER
Name: Anna Neudorf 4 Geburt: Ung 1784 in: 2 Heirat: 1804 in: South Russia 3 Tod: in: Molotschna Colony, South Russia Ehe: Johann Johann Harms
QUELLEN 1) Farquhar, Brad; Gedcom, Jan 2000 2) Rosenthal: The Old Colony Russia - The First Settlers: 1796-1808, Part II 3) Lippold, John; Gedcom File, Sep 2001 4) Penner, Michael Bart George; Gedcom File, Jan 2002

Zuletzt geaendert am 25 April 2010